Образование за живота

 Родни искаше да се научи да ловува. Преди 10 години, една двойка диви пуйки се беше заселила в долината. Тя се размножи и пуйките започнаха да завземат семейната ферма. Беше време да се помисли за контролиране на броя им и за ядене на пресни пуйки на Деня на Благодарността. Преди Родни да може да лови пуйки, той трябваше да получи лиценз за ловуване. А за да го получи, по закон трябваше да мине през курс по ловна безопасност. Този курс учеше младите ловци да бъдат отговорни, когато ползват оръжие, да зачитат чуждата собственост и да бъдат находчиви при трудни ситуации. Родни се записа за курса. Всеки вторник и четвъртък вечер в продължение на четири седмици той се учеше заедно с останалите млади ловци. 

Последната събота, Родни имаше целодневен урок на открито. Младите ловци се упражняваха в различни ситуации, като например да влизат и излизат от камион или да прескачат огради. Използвайки въздушни пушки и картонени мишени, инструкторите ги учеха да стрелят от различни позиции – по корем, седнали, изправени и клекнали. Кулминацията на деня беше стрелба по глинени гълъби с истински пушки. Курсът по безопасност и уроците на баща му, дадоха на Родни увереност, че може да ловува безопасно. 

Рано през един студен ноемврийски ден, Родни тихо чакаше зад едно старо дъбово дърво. Малко стадо пуйки внимателно пристъпи по пътеката. Винаги когато беше възбуден, Родни  започваше да си говори тихичко. Той започна да си прошепва уроците които бе научил...Тези  пуйки са законно наши...Ако не уцеля, насипа зад тях ще поеме куршума...Махни предпазителя...Дръпни спусъка бавно...и...спокойно...Чу се изстрел…БУМ! Първата пуйка падна. Родни стана тихо и бавно отиде до птицата. Баща му, който беше наблизо се приближи към него и го потупа по гърба:

- Прекрасен изстрел, сине! Майка ти ще го превърне в чудесна вечеря за Деня на Благодарността. 

Образованието е придобиване на знания и умения, които могат да се използват в бъдещи ситуации. Родни искаше пуйка. Той получи образование от опита с баща си и от  курса по безопасност. В правилното време, той приложи знанията си и донесе в къщи пуйка. Войникът  се научава да воюва преди да бъде изпратен в битка. Един спасител получава знания за спасяване на хора преди да заработи на басейна или на плажа. Човек трябва да си зададе два главни въпроса преди да започне обучението си по дадена тема. Първо, с какви ситуации  ще се сблъскам в бъдеще? И второ, как най-добре бих се подготвил за тях? Отговорите на тези въпроси биха помогнали за едно полезно обучение. 

Животът на един образован човек е лесен в сравнение с този на необразования. Човекът с образование е подготвен. Той има умения да избягва опасности, да оправя проблеми, и да планира нови посоки в работата си. Един необразован човек никога не е напълно готов, за това което се случва с него. Той не знае какво да прави и изпуска много възможности, защото не е подготвен. Последната ситуация, за която човек трябва да е подготвен е Божия съд. Всеки човек един ден ще умре и ще бъде изправен пред този съд. Най-великото възможно образование е това, което ще му даде възможност да бъде с Исус Христос завинаги. Ако вашето образование не дава подготовка за това събитие, то е безполезно - без значение къде сте го получили или колко сте платили за него. 

Много други важни събития ви очакват в бъдеще. Ще бъдете ли готови да поемете ролята на грижовен съпруг, полезен баща, водач вьв вашата общност и църква, глава на семейство и защитник? Вие може да кажете, „Аз съм само на 14 години, защо трябва да мисля за женитба или за края на живота?“ Ами, защото е най-добре да се подготвите предварително. Много мъже живеят една стъпка след случките в живота им. Учат се да работят след като бъдат наети на работа. Започват да търсят курс за съпрузи след като имат проблеми в брака си. Четат за бащинството след като децата им се разбунтуват. Едно добро образование подготвя един млад човек за бъдещи ситуации преди те да станат факт. 

Образованието и ходенето на училище не са непременно едно и също нещо. Вие може да посетите най-добрия колеж, да го завършите с най-високата степен и да останете необразован. Дори да имате диплома, вие сте необразован ако не сте готов за събитията в живота ви. Образователната система очаква всеки ученик да прекара около 16 години в системата, за да стане „образован“ и да има успешна работа. Обикновено целите са печелене на пари и запазване на работното място. Когато учениците вземат своята диплома те си мислят, и им се казва, че са образовани. Те могат и да стават за някаква работа; обаче ако не стават за повечето  събития в живота им, те си остават необразовани. 

Може да има ситуации, в които да трябва да се запишете в някакъв курс за научаване на някакви полезни умения, но ще е глупав този, който използва повечето от своите подготвителни години за обучение в това как се печелят пари, ако през това време усвои навици и начини на мислене, които да го направят негоден за богоугоден живот. Безброй млади хора, които казват че вярват в Бога, отиват на училище, за да се подготвят за добра работа. Мнозина от тях се завръщат с дипломи, но отделени от своята вяра. Образование, което подготвя човека за малка част от неговия живот, но го прави негоден за най-важните неща в живота е лошо образование. 

„ Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“ ( 2 Tимотей 3:16 ). Писанията са дадени така че всеки човек да бъде подготвен за всяка ситуация в бъдеще. Това не означава, че Библията ще научи човек как да направи водна инсталация или как да пилотира самолет. Библията учи човека на Божията перспектива за живота, Неговата перспектива за вас. Имайки тази перспектива, когато растете в знание, вие ще знаете как да мислите правилно за вашите умения и как да ги използвате за добро. Божията перспектива е основата на доброто образование, защото Той знае как работи живота. 

Библията е рамката за всяко знание. Човек, който подчини своето образование и знание по Божиите пътища е човек приготвен за бъдещето. Дали ще е свързано с ловене на пуйки или със стоене пред Божият съд, той ще бъде готов - и за двете. 

Това е добро образование! 

 

Boyhood and Beyond: Practical Wisdom for Becoming a Man, by Bob Schultz 

Превод от Английски език: Божидар Маринов – 11 годишен домашен ученик

Категории: Етика, Образование, Семейство