Десет топ съвета за изграждане на характераПо времето, когато Бил Клинтън беше президент, често се повтаряше фразата: „характерът е от значение.” Дълбоко в себе си всички знаем, че характерът на един човек не е просто „нещо лично”, а нещо, което се отразява върху цялостната същност на човека, влияе на работата му, влияе на всяка област от живота му.

 

Изграждането на характер у децата е от първостепенна важност. Като родители, ние не можем да кръшкаме от задължението си пред Бога, защото в Ефесяни 6:4 пише: „И вие бащи, не раздразняйте децата си, но възпитавайте ги в дисциплина и наставление Господне.” Децата ни трябва да бъдат научени как да изграждат истинско взаимоотношение с Господ Исус Христос. Tрябва да ги научим да обичат Бога с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум, защото това е първата и най-важна заповед. 1 Йоан казва, че ако обичаме Бога, ние пазим заповедите му.

 

Няма съмнение, че изграждането на характер е жизненоважен аспект от нашето домашно образование. Библията ни учи в Притчи 22:15, че „Безумието е вързано за сърцето на детето.” В книгата Римляни е казано кристално ясно, че „всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.” Следователно, нужно е да възпитаваме децата си усърдно. Това изисква дисциплиниране и много повтаряне, за да може да се изгради у децата ни подобаващ богоугоден характер, който ще подпомага тях и тези, които са около тях, през целия им живот.

 

Като баща на седем деца, в момента на възраст от 4 до 14 години, съм видял, колко е важно изграждането на силен характер за живота на децата ни и тези около тях. Ето десет практически съвета, които съм събрал с надеждата, да ви помогнат да изградите добър характер във вашите деца.

 

 

1. Четете и преподавайте Библията

 

Законите на нашата страна, както и истинските, морални закони по целия свят се коренят в Божието Слово. Чрез Библията можем да научим разликата между доброто и злото. Да обучим децата си да четат и обичат Божието Слово е най-важната съставка за изграждането на добър характер.

 

Открил съм, че в нашето семейство следването и изпълняването на Второзаконие 6-та глава е най-добрият и успешен начин да възпитавам децата си в покорство към Бога, като по този начин работя и за изграждането на добър характер у тях. Тази глава от Словото казва, че ние трябва да учим децата си на Божиите заповеди и принципи постоянно, за да може, стих 2, „те да се боят от Господа” и да пазят Неговите заповеди. В стих 6 се казва, че тези заповеди трябва да бъдат „в сърцата ни” и също, трябва да учим децата си на тях усърдно, на практика през цялото време. В главата още се обяснява, че трябва да учим децата си на тези принципи докато „стоим в дома си и когато ходим по пътя и когато лягаме и когато ставаме.” Казва се също да връзваме заповедите на челата си и китките си и да ги изписваме върху праговете на дома ни.

 

Когато стана сутрин, отделям известно време за да уча индивидуално всяко едно от децата си на Божието Слово. Преди лягане вечер имаме семейно четене, по време на което заедно хвалим Бога. Уча децата си на Неговите принципи, които са сложно вплетени в изграждането на техния постоянен характер и са свързани с променянето на сърцата им. През деня, аз и съпругата ми изграждаме децата си чрез домашното образование. Редовно взимам някое от децата си на работа, където имам възможността да ползвам Божието Слово в изграждането на характера им докато разговаряме заедно в офиса. Също така включваме децата си в различни задачи и работа, които трябва да се изпълняват – така използваме всяка минута за да ги учим, докато „ходим по пътя.”  Буквално поставяме Божието Слово върху праговете си. На входа на всяка стая има малка карта с калиграфиран Библейски стих, за да може Божието Слово да бъде пред децата ни по всяко време. Те виждат, че не само ги учим на Словото, но и го живеем и разпространяваме, като го носим със себе си под формата на Библии и брошури в джобове и чантички.

 

Писанията ни казват, че Словото на Бога не се връща празно (Исая 55:11). Като насищате децата си с Божието Слово, Божията цел ще бъде изпълнена. Писанията също ни казват, че Той дава растежа. Нашата задача е да засадим и да поливаме, но накрая, Той е гаранта за резултатите – от нас се изисква само да сме верни.

 

2. Направете „Списък със Задължения”

 

Друг отличен начин за изграждане характера на децата е да направите „Списък със задължения.” Ние правим графа с имената на всяко от децата ни и след това списък с различни задължения за всеки ден от седмицата. На възраст от 4 до 14, те всички трябва да участват в поддържането на домакинството. Това им помага да развият чувство на отговорност и навика да изпълняват къщни задължения. Когато този навик се изгради, той ще им служи цял живот.

 

Невероятно е как малки деца, които са само на пет или шест години могат да изпразват миялни машини, да измитат пода, да почистват масата, да чистят стаите си, да оправят леглата си, да чистят стаята за игра и да помагат с различни задължения на майка си, през деня. Понякога не осъзнаваме, колко способни са децата ни и сме склонни да правим всичко вместо тях, защото можем да го направим по-бързо и по-добре. Трябва да оставяме тези мисли настрана и да се фокусираме върху характера на децата, който е в ранен етап на развитие у тях и да им помагаме да станат отговорни в най-ранна възраст. Както Писанията казват, ако сме верни в малките неща, Бог ще ни даде по-голяма отговорност. Трябва бавно да увеличаваме отговорностите на децата си, за да може винаги да растат способностите и желанието им да правят добри дела.

 

3. Изключете телевизора

 

Ако наистина искате да изградите добър характер в децата си, изключете си телевизора. В наше време телевизията безусловно се е сринала под неморалност и глупост. Голяма част от това, което телевизията показва е загуба на време в най-добрия случай и е вредна за характера и душата ни в най-лошия. Неконтролираната телевизия е разрушителна за характера.

 

Преди десет години, ние изключихме кабелната телевизия и никога не сме съжалявали за това. Количеството ценно време за семейството се увеличи, усилихме духовният растеж, укрепихме характерите си и се научихме в по-голяма степен да сме постоянно заедно. Единственият начин, по който телевизията може да бъде използвана за развитие на характера е чрез внимателна селекция от страна на родителите на различни предавания и филми, които имат ясен урок и предпазват умовете и сърцата на нашите деца от хуманистичната, езическа култура. Може да се каже, че голяма част от моралното унищожение на нашата страна се дължи на телевизията.

 

4. Учете се от трудните моменти в живота 

 

Нека децата ви наблюдават и да са наясно с трудностите и изпитанията, които вие и тези около вас преодолявате, за да могат да осъзнаят, че това е част от живота. Ужасно е да се гледа как дете, което е било крито от всички тежести, болки и проблеми в света, се е изправя срещу трудности, когато порасне и тези трудности разбиват вярата му. Жена ми страда от неизличимата болест улцерозен колит, а аз от множествена склероза (Крис Клика почина от множествена склероза през 2005-та година – бел.на ред.), но въпреки това се стараем децата ни да разберат, че пряко всичко сме щастливи. Обясняваме им, че Бог дава и взема, и че трябва да приемаме и доброто и лошото от Неговата ръка знаейки, че всички неща работят за доброто на тези, които го обичат и които са призвани според намерението Му (Рим.8:28). Вкъщи подчертаваме перспективата на вечността за да разберат децата ни, че тази земя е само временно място, където те трябва да изпълнят задачата, която Бог е дал за живота им, но не трябва да се привързват твърде много към нея. Когато децата ни си оформят тази перспектива за вечността, те ще могат да са честни, любезни, добродушни, верни, да притежават самоконтрол и плодът на Духа, независимо от обстоятелствата, в които се намират.

 

Освен всичко, редовно отделяме време за да обясним трудностите, през които преминава Църква по целия свят, за да разберат децата, че Християните наистина се изправят пред много изпитания, както Писанията казват, но Бог е с тях и ще ги утешава и накрая те ще тържествуват – ако не в този свят, то тогава в Рая за вечността, когато няма да има повече сълзи и скръб (Откр.21:4).

 

 

5. Четете биографии

 

Четете на децата си биографии на известни християни. Открихме, че една книга наречена Courageous Christians: Devotional Stories for Family Reading, (Moody Press; Chicago, Il, 2000) която съдържа над 70 кратки истории за силни християни от миналото и настоящето, е невероятно средство за даване пример на децата ни. Пример за хора, които са преодолели много трудности. Когато изучаваме мъжете и жените от миналото и настоящето, виждаме много от характерните черти, които са направили тези хора успешни. Виждаме как Бог е бил с тях при всяка стъпка и им е давал сили да се справят с трудни обстоятелства, които са изглеждали, като непреодолими препятствия. Този „голям облак от свидетелства” е образец за децата ни и им дава герои и героини, които да имитират, доколкото самите герои са имитирали през живота си Исус Христос.

 

6. Учете притчи

 

Друг начин да се изгражда характера на децата ни е специално да се изучава книгата Притчи. В книгата на Барбара Декър (Proverbs for Parenting: A Topical Guide for Child Raising from the Book of Proverbs), книгата Притчи е подредена по теми. Това е чудесен начин да учим децата си на качества на характера като истинност, усърдие, вярност, практикуване на добър бизнес, служение, любов, смелост и на практика всяко важно качество за един богоугоден характер. Ако не можете да направите нищо друго от този списък освен да научите децата си на Притчите, пак ще успеете да изградите добър характер в живота им, когато те възприемат принципите в тази книга. Наизустяването и повтарянето са ключови за този процес на запечатване истината в съзнанието на децата ни. Това ще им помогне, ако някой ден, когато пораснат, се препънат и паднат да си спомнят Божието Слово в Притчите и да се изправят. Това Слово ще е толкова вкоренено в сърцата и умовете им, че те не ще забравят на Кого се уповават.

 

 

7. Мисионерски пътешествия

 

Ходете с децата си на мисионерски пътешествия. Има много възможности в църквите ни днес за осъществяване на мисионерско пътешествие за седмица-две. Това е чудесен начин да имате пряко преживяване свързано с изграждане на характера. Мисионерството учи по-големите ни деца за нуждите в света. Помага им да оценят и да бъдат благодарни за многото благословения, които имат в САЩ.

 

Тези мисии може да са пътешествие до Мексико или някоя друга бедна страна, където да послужите за слава на Божието Име. Децата ви ще придобият практични умения като строене, боядисване, чистене, разнасяне на лекарства и много други.

 

Мисионерските пътешествия може да бъдат вашата собствена семейна почивка, по време на която да раздавате брошури на тези, които срещате и да говорите с тях за Господа. Да виждат вашата вяра в действие помага на децата ви да осъзнаят, че вярата ви е истинска и посланието ви е истинско и практично.

 

Преди време изпратихме дъщеря си Бетани заедно с наши добри приятели от Църквата на мисионерско пътешествие и очите й се отвориха за много неща. Тя се изпълни с чувство на благодарност за благословенията, които Бог е дал в живота й. Най-важното е, че тя осъзна невероятното благословение на вечния живот и изяви желание да се върне на мисионерското поле един ден.

 

 

8. Вземайте децата си на работа

 

Като бащи ние сме научили много за това да сме добри и верни работници, това е част от качествата на характера. Възможно е дори да имаме собствен бизнес. Да вземем децата си на работното си място е огромна възможност да ги научим на много качества на характера, които са включени в това да си верен работник или добър работодател. Като обясним на децата си многото отговорности на работното място, ще им помогнем да развият визия за бъдещото си. Ще започнат да осъзнават важността на математиката, когато видят нейната употреба в полето на инжинерството, дърводелството или счетоводството. Ще започнат да разбират защо майка им толкова упорито се опитва да ги научи на тези понятия и знания. Ще разберат и какво е нужно, за да изхранват себе си и семейство. Могат да развият сериозна работна етика, като наблюдават вас и колегите ви на работното място. Отделяйте време да им обяснявате какво става около тях, за да могат да се учат. Когато вземам децата си в офиса, те отделят известно време за домашното си образование, но след това аз също им обяснявам, какво правя и защо и какво правят другите около нас.

 

Майките могат да вземат децата, когато ходят до магазина, за да им помогнат да разберат и да развият качествата на характера за пестеливост и мъдрост, да знаят какво да купуват и какво да избягват. Майките също могат да вземат децата със себе си, когато плащат сметки, за да разберат децата, за какво са всичките плащания и да им бъде показана нуждата за организиране на разходната част в семейните финанси. Всичко това оформя визията на децата за успешен живот.

 

 

9. Включвайте се в служения

 

Помагайте на съседите и участвайте в служения. Младежите имат много свободно време, което обикновено запълват със забавления. В резултат на това, безвъзвратно губят ценно време. Стара поговорка казва, че: „бездейния ум е работилница на дявола.” Да ангажираме децата си със служение и помагане на другите е добър начин да ги държим заети и същевременно да им изграждаме силни вътрешни, характерни черти.

 

Срещу нас живее една жена, която е загубила членове на семейството си и страда от рак. Децата ми често ходят при нея, като тяхно лично служение и й носят печени изделия. Едно семейство имаше нужда от помощ за боядисване на къщата и една от дъщерите ми имаше възможността да им помогне в това занятие.

 

Нашите деца се включиха в “Awana and Vacation Bible School” за да помагат на по-малките деца и това се оказа много ценно, защото разбраха, какво означава да „умрат за себе си” и да се раздават щедро без да очакват награда. Без съмнение можете да се сетите за много видове служения и начини, чрез които да помогнете на хората около вас. В този процес ще научите децата си как наистина да обичат ближния си.

 

 

10. Индивидуално възпитание

 

Никога не забравяйте важността на индивидуалното време за възпитание на децата ви и изграждането на характера им. Трябва да сте сигурни, че се грижите за сърцата им. Прекарвайте време с тях, задавайки им въпроси за това, какво мислят за задачите с които са натоварени. Разберете скучно ли им е или се чувстват претрупани с работа. Открийте проблемите им и им помогнете, като прилагате във всичко Божието Слово. Опознавайте децата си, за да разберете укрепва ли характерът им чрез вашето възпитаване или всичко е просто външно покорство. Ако всичко е просто бутафория от тяхна страна, веднъж щом излязат от дома ви, света ще ги оформи по свой образ.

 

Домашното образование учи децата на това, което действително е от значение за тях. Характерните черти, които изградите в децата си, ще бъдат определящи за тях през целият им живот. Ако изградите у децата си характер съобразен с този на Господа Христа, то те ще искат да Го хвалят с всичко, което говорят и вършат. Точно този характер ще ги откара до вечността, за да са заедно с вас в Рая.

 

 

Статията е взета оттук

Превод от aнглийски език: Дариел Кремов

Категории: Образование, Семейство