Защо книжните пари са кражба

Всеки ден, всеки час правителството краде вашето богатство и като всеки добър крадец, никога не бива заподозряно в престъпление. Това става, като създава хартиени и електронни пари, след което ги харчи – точно както правят фалшификаторите.

Библията изисква честни мерки и теглилки (Лев.19:35-36; Вт.25:13-15). Месар, който държи пръста си на везната докато претегля месото, мами и нарушава закона за точните мерки и теглилки. Този закон се отнася и за парите. Преди време, когато парите са били монети, претегляни в злато и сребро, също е имало фалшификатори, които са добавяли примеси, така че теглото на монетите е било неточно. В икономическите трудове подправянето на теглилки или пари, които измерват богатството, се нарича „неправда” (Лев. 19:35), това е кражба. Исая осъдил Ерусалим за този грях, защото града се бил превърнал в място на убийци, крадци и вземащи подкуп хора. Исая казва: „Среброто ти стана шлака, виното ти се смеси с вода” (Ис.1:22). С други думи, Ерусалим се бил превърнал в място, където да те измамят било нещо нормално.

Неточните парични теглилки днес са книжните пари издавани от правителството. Ден след ден обаче, хартията бива премахвана, а парите започват да съществуват само електронно, в компютър. Клик и се появява доларче, защото Федералният Резерв заповядва така . Правителството харчи тези фалшиви пари придавайки им истинска стойност. Нарасналата циркулация на изкуствени пари, кара пазарните субекти да осъзнаят, че в обръщение има повече пари, за същото количество стоки. Резултатите са високи цени, които отразяват факта, че парите вече струват по-малко. Паричната инфлация е разреждане на виното с вода; виното става по-малко стойностно, разводнено и блудкаво.

Печатането на хартиени пари работи на същият принцип като фалшифицирането. Правителството си дава изключителното право, изкуствено да увеличава паричното предлагане. Това са незаконни пари, защото са изкуствени, неточни и несправедливи теглилки (наистина нямат никакво тегло). Инфлацията е правителственият начин да си създаде покупателна способност като в същото време „отслабва” паричното предлагане.

Хартиените пари са най-доброто средство, чрез което правителството контролира богатството. Фактически, ние анализираме икономическото състояние според това, до колко правителството успява да манипулира паричния поток. Наблюдаваме Федералния Резерв, за да видим дали поддържа баланса между рецесията и инфлацията. Стабилността на нашата икономика все повече бива оценявана според управлението на правителството, а не според производителността, спестяването и капитала. В реалността, икономика, която се нуждае от ръководството на правителството, е умираща икономика.

Парите винаги променят стойността си и го правят в последователно снижаваща се тенденция. Парите представляват богатство, а обезценените от правителството хартиени долари са една манипулирана скала на това богатството. Колко се е снижила тази скала? Изчислено е, че ако сте запазили един долар от 1934г., неговата покупателна стойност днес щеше да е равна на 5 цента от 1934г.!

Обикновено осъзнаваме незначителната стойност на хартиените пари. Бързаме да избегнем влоговете и превръщаме хартийките в материални активи, като се надяваме тези активи да увеличат истинската стойност на парите, преди хартийките да намалят стойността си. Антики, изкуство, недвижим имот и акции – всички те ни предлагат някаква надежда за изпреварване спадът в стойността на хартиените ни пари.

Инфлацията унищожава парите, които са мерило на богатството, тя е като отрова за една капиталистическа икономика. Инфлация означава, че няма сигурност за спечеленото богатство, че трябва да правим нещо повече от това да инвестираме, че трябва да размишляваме за това как да изпреварим инфлацията.

Нашите пари (т.е. хартиените долари-б.п.) представляват правителствена кражба на нашето богатство чрез фалшификация. Това е несправедливо и неправедно богатство, което произвежда изкуствена икономическа обстановка. Както в Ерусалим по времето на Исая, нашето лъжливо правителство е узряло за своето осъждение, защото е несправедливо и праведните не бива да го оправдават.

Божиите присъди са неизбежните последствия от игнорирането на Неговите закони. Ако скочите от стръмна скала, на Бог не Му е необходимо да прави каквото и да е, за да ви съди; Неговият закон за гравитацията ще свърши тази работа. От нашите лични финансови операции знаем, че ограбването и дълговете ще ни докарат до разорение. Икономиката ни е основана на кражба чрез фалшиви мерки и теглилки. Някой ден, тя ще претърпи дълбока промяна. Ще е сурова промяна и ще засегне целия свят. Ако избягвате дълговете и зависимостта от стойността на хартиените пари, за да запазите богатството си, ще се измъкнете от кризата с по-малко поражения в сравнение с повечето хора.

Статията е взета оттук

Превод от английски език – Еми Божидарова

Категории: Закон, Икономика