Седемте проверки на критическото мислене

Представете си следното: седите в класна стая, преглеждате социалните мрежи или гледате телевизия, когато се натъквате на аргумент, който никога преди не сте чували, оборващ библейска доктрина, например 6-дневното сътворение[1]. Знаете, че от библейска гледна точка аргументът не може да е верен. Въпреки това, той звучи толкова… убедителен! Какво ще направите?

Като студент християнин, посещаващ еволюционистки[2] курсове, редовно попадам в такива ситуации. Но открих, че няколко практични и достъпни инструмента могат да помогнат на студентите християни - а и на всеки християнин! - да премисли новата информация, атакуваща неговата вяра, и да достигне сам до библейско, логическо заключение. След като лично изпитах тези инструменти през годините на престой в светски университет, се уверих колко са полезни те. Всички те се свеждат до три правила за критическо мислене:

  1. Не изпадайте в паника, когато чуете информация, противоречаща на Библията. Божието Слово е истинно, така че всичко, което му противоречи, трябва да е лъжа.
  2. Анализирайте информацията с помощта на „Седемте проверки на критическото мислене”.
  3. Доразвийте анализа си с всички последващи въпроси като се обърнете към Бог, библейски ментори и надеждни апологетични ресурси.[3]

И така, кои са „Седемте проверки на критическото мислене”, с които анализирате всяка получена информация? Нека ги разгледаме:

1. Проверете Писанието

Божието Слово е нашият авторитет за всяка истина, защото Бог е Единственият, Който винаги е бил тук, знае всичко, не лъже и е разкрил голямата картина на реалността в Библията. Ето защо Божието Слово е единствената стабилна основа за нашите разсъждения по всички въпроси. Затова, когато чуем каквато и да било информация, първият въпрос, който си задаваме, е: „Къде стои тази информация по отношение на Библията?”.

Разбира се, преди да отговорим на този въпрос, трябва да сме цялостно запознати с това, което казва Писанието. Това подчертава важността на нашия духовен фундамент - личното познаване на Бога и Неговото Слово - нещо, което, според студентите християни, с които се срещах по целия свят, е жизненоважно за запазването на тяхната вяра по време на следването им.

2. Проверете атаката

Понякога, докато сравнявате дадена информация с това, което знаете от Библията, осъзнавате, че тя не атакува основна библейска доктрина, например съществуването на Адам[4]. Вместо това, тя се отнася към страничен, а не фундаментален въпрос, например този за броя на мъдреците, посетили Исус. Няколко въпроса могат да ви помогнат да прецените дали информацията оборва основополагаща библейска доктрина:

  • Влиза ли информацията в конфликт с ясно учение от Библията?
  • Противоречи ли на голямата картина, която намираме в Писанието?
  • В конфликт ли е с начина, по който повечето християни са тълкували Библията хиляди години? 

3. Проверете източника

Друг важен въпрос е: „Откъде идва тази информация?” Доколко е надежден източникът? Дали е експерт в тази или близка област[5]? Каква е отправната им точка, определяна от техния мироглед - Божието Слово или човешки думи? Възможно ли е да имат други мотиви за оповестяване на тази информация? Как е събрана тази информация? Дали е предадена акуратно?

4. Проверете дефинициите

Следващата стъпка е да изясните дефинициите, използвани за всички ключови думи в информацията. Много думи са многозначни или значат различни неща за различните хора. Затова, когато чуя дадени думи, като „личност”, „наука” или „еволюция”, винаги се стремя да предвидя как е била използвана тази дума и дали нейното значение не се променя незабележимо от началото към края на съобщението. Ако забележите, че значението на дадена дума се променя, сте открили логическа заблуда, наречена двусмислица, или преиначаване.

5. Проверете за пропаганда

Сега трябва да отличите фактите от пропагандата, която се стреми да ви убеди като използва неща, различни от логиката - например емоции, естетика или човешкия копнеж за приемане. За да „заловите” пропагандата, попитайте се: „Защо тази информация звучи достоверно? Дали тя се опитва да ме убеди въз основа на логика, или на нещо друго? Дали това „нещо друго” има връзка с истинността на информацията?”

6. Проверете интерпретациите

След като се справите с пропагандата, трябва да са останали само фактите - и техните интерпретации. Фактите са тези части от посланието, които можем да наблюдаваме в настоящето с помощта на научния метод. А другите части на това послание може би са интерпретации на тези факти, основани на допускания за миналото, които не можем да наблюдаваме директно[6]. За да разделя фактите от интерпретациите, винаги съм си служила с въпроса: „Какви са допусканията зад тази информация и по какъв друг начин може да се обяснят същите наблюдения от библейска перспектива?”

7. Проверете логиката

На този етап вече сте „заловили” много потенциални логически грешки в представената ви информация. Но все пак може да има и още изкривена логика, прокраднала се зад фактите. Затова, сега е времето да направите финална проверка за други форми на нелогични разсъждения, включващи кръгов (цикличен) размисъл, чучело или формални логически грешки. Запитайте се: „Има ли други грешки в разсъжденията, които да ме накарат да помисля пак, преди да приема информацията за вярна?”

Може да се каже още много за всяка от тези проверки, но това обобщение представя един общ поглед върху рамката на критическото мислене, което ми е помагало в годините, прекарани в светския университет - и което може да помогне на всеки християнин в навигацията през светските класни стаи и светската култура като цяло.


Патриша Инглър е лектор, автор и младежки координатор в Answers in Genesis, Канада. Тя получава средно образование у дома си. Страстта ѝ към апологетиката я отвежда в светски либерален университет, където минава курсове по еволюция, за да разбере от личен опит как студентите християни могат да се справят със светското образование, без да подкопаят библейския си мироглед. Сега тя е посветена на задачата да даде на студентите християни практически инструменти и насоки за устояване във вярата в интелектуално враждебна среда. Това тя постига чрез блога си и канала си в YouTube.

Превод: Маринела Инчовска

Източник


[1] Повече за това, защо буквалната интерпретация на Битие е важна за цялата библейска доктрина, вижте в сайта на Answers in Genesis (бел. авт.)

[2] Повече за еволюцията и за това, защо еволюционният произход е несъвместим с библейския мироглед, вижте в сайта на Answers in Genesis (бел. авт.)

[3] Един от тези ресурси може да видите тук (бел. авт.)

[4] Повече за това, защо основните доктрини се въртят около съществуването на Адам, вижте тук (бел. авт.)

[5] Все пак внимавайте: дори експертите могат да се доверят на грешна информация и, както всеки друг, те също са повлияни от гледната точка, през която възприемат света. (бел. авт.)

[6] Повече за разликата между обзервационна и историческа наука можете да видите тук (бел. авт.)

Категории: Апологетика, Образование