Съвети от Жан Калвин към християните, за деня на изборите

(Статията представлява извадка от „Проповеди по Второзаконие 1:13" обновена в съвременен език.)

Също така, трябва да обърнем внимание на тези думи на Моисей: „Изберете измежду племената си мъже мъдри, разумни и изпитани; и аз ще ги поставя началници над вас.“ Тук ни е показано, че когато се наложи да избираме мъже за обществен пост, трябва да ги избираме благоразумно и да не приемаме лекомислено онези, които първи ни се предложат. Нито трябва да бъдат избирани поради благоразположение или някоя друга суета, прилична на нещо добро, но с Бог, владеещ над избора ни, така че такива мъже да бъдат подбрани, за които се знае, че са подходящи да упражняват обществената служба, към която са призвани.

Особено важно е да вземем под внимание това, което е изложено в Изход 18 гл. Там Йотор съветва Моисей, че трябва да се изберат мъже способни, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба. Кой е този, който изрича това? Един беден човек езичник, както вече казах по-рано. При все това Бог по такъв начин управлява езика му, тъй че не може да се намери за нас учител по-добър от него, когато сме на път да изберем хора, които да управляват над един народ. На първо място той изисква мъже, които са способни* , тоест такива, които не са мекушави, но имат способността да бъдат натоварени с подобно задължение и да проявяват добро усърдие, смелост и великодушие.

Дори всичко друго да има човек, но да му липсва само страхът от Господа, то всичките му достойнства се превръщат в зло. Вижте Йотор, който никога не е чул и една дума от Святото Писание, въпреки това ясно разбира, че е невъзможно за човек да изпълни дълга си на управление, ако не се бои от Бога. Ако един езически мъж е способен да говори така, не би ли било срамно за нас днес, ако притежаваме по-малко благоразумие от него? И въпреки това, всеки човек може да види състоянието на света в момента.

Мислим ли въобще, когато става дума за избора на мъже, които да управляват, какво трябва да е на първо място? Именно: страхът от Господа! Вярно е, хората са съгласни с това, а дори и самото създание ни призовава да кажем, че са ни нужни благоразумни и добродетелни мъже, но нима съществува благоразумие или добродетелност, които страхът от Господа не управлява. Освен това, за да опише плодовете на страха от Господа дори по-добре Йотор прибавя и нуждата от почтеност и истина, сякаш ни казва, че човек никога няма да бъде пригоден да управлява, освен ако не притежава изпитана твърдост, така че да не се намират у него съмнения, но да може да върви напред с чиста съвест.

А понеже подкупите заслепяват очите на мъдрите и карат добри мъже да ходят в страни от правдата, той казва, че ако ще има мъже достойни да носят власт, то те трябва да мразят несправедливата печалба и да мразят богатствата на този свят, та да могат да намерят в сърцата си силата да ги изоставят. Виждайки, че този урок ни е предаден от мъж езичник, моля ви кажете защо е тъй срамно, че ние, които твърдим, че сме отгледани в Божият Закон и в Неговото Слово, и ушите ни са били морени с него, сме все още начинаещи в това учение, или поне го практикуваме зле помежду си? И все пак, въпреки това, ако не използваме думите му за наша полза, писано е да бъдем оставени в невежеството си и да бъдем направени без извинение.

И така, нека добре да претеглим тези думи, в които Мойсей призовава хората да изберат мъже мъдри, разумни и изпитани. Защото ако поставим в служба мъж, на основата на надежда или нищо друго, без добре да го познаваме, с това си действие не оскверняваме ли седалището на Господа и на правдата? Наистина, Бог запазва за себе си господството над всички хора, което е и достоен да притежава, и все пак на Него ще му служат смъртни хора, като негови свещеници и служители. Затова, седалището на правдата е (както бихте казали вие) осветено на Него, както ще покажем в следващия урок.

Сега, съществува и такова нещо, като наемане на човек при риск, но тези не знаят какво трябва да правят, нито как да се държат. Е, такива първо трябва да изпитат сами себе си какво могат да постигнат, и когато вече се е сигурно установил в службата си, той е способен да придобие уважение към себе си. И така, нима онзи, който няма да наеме кравар или овчар за собствеността си само върху гола надежда, без знание или разбиране що за човек е този, питам, този същия ще постави ли човек в седалището на Господа, човек за когото не знае нищо, и с който няма никакъв опит, за да отсъди що за човек е?

Нека тогава бъдем напълно наясно, че когато Бог дава благодатта, или по-скоро привилегията, да избираме мъже, които да ни управляват (привилегия, която не е присъстваща при всички хора), нека по никакъв начин не злоупотребяваме с този Божи дар, иначе ще се удивим, когато бъдем лишени от него. И ето причината, поради която толкова много тирании са се появили в света, така че свободата е била изгубена за всички нации, и няма повече избори. Вместо това князе продават постовете на правдата и всички неща са в състояние на объркване и цялото това нещо е отвратително. А защо се е случило така, ако не поради това, че когато хората са имали правото на избора в ръцете си са злоупотребили с него и така са заслужили Бог да отнеме от тях честта, с която ги е бил преди това удостоил. Защото не е ли все едно като нарочно да се предизвика Божия гняв, и напук на Него, когато хората притежавайки свободно право на избор, които трябва да избират мъже, които да служат на Бог и да бъдат негови управители, вместо това правят продажни сделки по кръчмите и с презрение и присмех към Бога, избират такива, които са възможно най-безпътни и извън всякакви граници? Не виждате ли, че това извращава всякакъв ред?

Накратко, всичко това изглежда, като че желаем да изпъдим Бог от седалището му, когато поставяме там Негови врагове от подобен род, и хора, които го презират, както и такива, които не търсят нищо друго освен да потъпчат под краката си Името и Величието Му. Щом нещата са такива, чудно ли е за някой, че Бог изпраща тези раздори, които са видими навсякъде по света? Следователно, още по-важно е за всички ни да запомним добре това учение, което казва, че когато Бог дарява свобода на хората да избират управници, то те не трябва да злоупотребяват с нея, но трябва да упражняват благоразумно избора си. А що се отнася до това, че често биваме подвеждани, трябва да прибегнем до Бога, та Той да ни даде предпазливост и да ни води със Светия Си Дух, все едно че ни посочва с пръста Си, кого трябва да изберем. Точно поради тази причина, винаги съм казвал, че изборите никога няма да бъдат правилно подредени, освен ако Бог не властва над тях посредством Светия Си Дух.

 


* Френската дума „vertueux“ се превежда интуитивно „virtuous“ (на английски „добродетелни“, в Библията на български споменатата думата е преведена „способни“) , но думата е носила по-широк смисъл през шестнадесети век, отколкото днес, простирайки се от морална честност и почтеност до физическите качества на мъжественост и дори обхващаща духовни качества като смелост, увереност и милосърдие. Съдейки по описанието, което следва, изглежда Калвин има предвид всички тези значения.

 

Статията е взета оттук

Превод от английски език: Георги Порумбачанов

Категории: Апологетика, Етика, Закон, Образование, Общество